Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

GẠO HẠT NGỌC TRỜI 1 (Túi 10kg)

Go Ht ngc tri 1 là loi go được Tp đoàn Lc Tri chn lc t các ging lúa đc sn, canh tác trên vùng đt tp trung.

Go Ht ngc tri 1 là loi go sch và an toàn cho sc khe, sn xut và chế biến theo qui trình khép kín đt tiêu chun qun lý an toàn v sinh thc phm HACCP Châu Âu.

Gạo Hạt ngọc trời 1 (túi 10kg)
 Go Ht ngc tri 1 cho cơm do mm và thơm đc trưng ca ging go đc sn.

Cơm của gạo Hạt ngọc trời 1
Thành phn dinh dưỡng ca go Ht ngc tri 1:
– Carbohydrate: ≥ 750g
– Protein: ≥ 70g
– Lipid: ≥ 1g
– St: ≥ 2mg
Cách nu go Ht ngc tri 1:
– Vo go tht sch.
– T l go – nước: 1 chén go ht ngc tri 1 nu vi 1,2÷ 1,4 chén nước
– Nu khong 30 phút thì cơm chín.
Mua go Ht ngc tri 1 đâu?

Công ty C phn Lương thc Phương Nam bán và phân phi lượng go Ht ngc tri 1.
Ca hàng – Kho: 453/86 Lê Văn S – Phường 12 – Qun 3 – TP.HCM.

Giá bán l go Ht ngc tri 1: 17,000vnđ/kg
Giao hàng tn nơi.

Liên hệ: 
- Hotline 1: 0909 34 99 88 (anh Hiếu)
- Hotline 2: 0123 6768 000 (anh Kiệm)